MENUPONAD MILION SIEDEMSET TYSIĘCY DLA ZSP


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE - rozkłady, itp..

 

Egzamin  maturalny poprawkowy odbędzie się w dniu 26-08-2014 (wtorek)

a) część ustna godz. 8.00 sala 5 i 10

b) część pisemna godz. 9.00 sala 153 i 253

Terminy egzaminów poprawkowych

Zebrania zespołów przedmiotowych nauczycieli odbędą
się 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 9.00


Zebranie Rady Pedagogicznej 28.08.2014 r.(czwartek) godz. 10.00

Wykaz podręczników do klas 2-4 w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników do klas pierwszej w roku szkolnym 2014/2015

Technikum

LO

ZSP  

Listy przyjętych na rok szkolny 2014/2015

WYPRAWKA  DLA  UCZNIÓW

KLAS  TRZECICH

Znak Jakości Szkoły 2014 ZSP Radzyń Podlaski

 

Konferencja z HISTORII RZEMIOSŁA POŁUDNIOWEGO PODLASIAHarmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19


Technikum w rankingu szkół

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że nasze Technikum uzyskało 80. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013.
W ubiegłym roku byliśmy na 161. miejscu, więc awansowaliśmy o ponad 80 miejsc. W województwie lubelskim zajmujemy
8 miejsce (w ubiegłym 11.), zaś w podrankingu Kształcenie zawodowe jesteśmy na 12 miejscu (w ubiegłym roku na 49).
Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j.
polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki
  wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza
  w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
   /info: www.perspektywy.pl/  Pełny ranking dostępny jest tutaj 

Wykonał i administruje :

Henryk Korolczuk

2005.04 H&K Email: korolczukh@gmail.com