MENUPONAD MILION SIEDEMSET TYSIĘCY DLA ZSP


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE - rozkłady, itp..

Uwaga !!!

25 września 2014 r. odbędą się spotkania z rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem:

      16:00 –  spotkanie z kierownictwem szkoły rodziców uczniów klas pierwszych
                      w hali widowiskowo-sportowej,

       16:00 –  spotkanie z kierownictwem szkoły rodziców uczniów klas maturalnych w sali 153,

        16:30 –  spotkanie wychowawców klas z rodzicami w wyznaczonych salach,

        17:00 –  spotkanie rodziców uczniów mieszkających w internacie z kierownikiem internatu
                       p. mgr inż. Markiem Paszkowskim w sali 153,

        17:15 –  spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców
                      z dyrektorem szkoły dr Grażyną Dzida w sali 18.


Wykaz podręczników do klas 2-4 w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników do klas pierwszej w roku szkolnym 2014/2015

Technikum

LO

ZSP  

Listy przyjętych na rok szkolny 2014/2015

WYPRAWKA  DLA  UCZNIÓW

KLAS  TRZECICH

Znak Jakości Szkoły 2014 ZSP Radzyń Podlaski

 

Konferencja z HISTORII RZEMIOSŁA POŁUDNIOWEGO PODLASIAHarmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19


Technikum w rankingu szkół

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że nasze Technikum uzyskało 80. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013.
W ubiegłym roku byliśmy na 161. miejscu, więc awansowaliśmy o ponad 80 miejsc. W województwie lubelskim zajmujemy
8 miejsce (w ubiegłym 11.), zaś w podrankingu Kształcenie zawodowe jesteśmy na 12 miejscu (w ubiegłym roku na 49).
Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j.
polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki
  wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza
  w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
   /info: www.perspektywy.pl/  Pełny ranking dostępny jest tutaj 

Wykonał i administruje :

Henryk Korolczuk

2005.04 H&K Email: korolczukh@gmail.com