MENUPONAD MILION SIEDEMSET TYSIĘCY DLA ZSP


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

ERASMUS+

Ogłoszenie rekrutacji , warunki rekrutacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
wyróżniony w Rankingu IT Szkoła

Plan lekcji xlsx jpg

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 

Dnia 21 października 2015 r.  w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia przez Ministra Tadeusza Sławeckiego oraz Kuratora Oświaty
w Lublinie Krzysztofa Babisza dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Wśród najlepszych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim:

Ewelina Wiater uczennica II Liceum Ogólnokształcącego oraz Paweł Nurzyński uczeń Technikum Ekonomicznego.

Nagrodzonym, ich rodzicom i nauczycielom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

POLSKO - IZRAELSKI

MOST POROZUMIENIA

TARGI PRACY 2015

Dzień Patrona

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2015

REGIONALNA OLIMPIADA O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Plan lekcji xlsx jpg

Możliwości współpracy przemysłu ze szkołami zawodowymi

KONKURS PLASTYCZNY   Regulamin

MATURZYŚCI!!!

 11-09-2015 BĘDĄ WYDAWANE ŚWIADECTWA MATURALNE

OD GODZ 9.00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY pok. 7

Zakres ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Radzyniu Podlaskim w roku szkolnym 2015/2016

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA  2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/15  

GRATULACJE OD DYREKCJI I NAUCZYCIELI SZKOŁY

Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS M. ROMPA

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

II Festiwal PaT na Lubelszczyźnie

DZIEŃ OTWARTY 2015

I Wojewódzki Festyn
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna" już I czerwca!
program

 

Plan lekcji maj 2015 xls, xlsx 2015.05.18

 

Wieczornica 2015

 

 


Życzenia dla maturzystów od Marszałka Województwa Lubelskiego


Wieczornica 2015

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2014/15

 Młodzi mechanicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych film

 

PaTPORT w ZSP

 


 

Spotkanie  Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej działa w ramach struktur Rodziny Ogólnopolskiej. Spotyka się przy wielu okazjach tematycznie związanych z osobą Patrona.

Dwa razy w ciągu roku odbywają się spotkania Społecznej Rady, których gospodarzem jest każdorazowo inna szkoła. Podczas tych spotkań opracowywany jest kalendarz spotkań Rodziny, plan działań wychowawczych i innych związanych z Osobą Patrona. Jest też okazja do dzielenia się problemami i doświadczeniami w pracy wychowawczej.

17 marca 2015r. nasza szkoła była już po raz drugi gospodarzem takiego spotkania. Rozpoczęło się ono od części roboczej, w której oprócz członków Społecznej Rady uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II z terenu diecezji siedleckiej. Mieliśmy też zaszczyt po raz pierwszy gościć w murach naszej szkoły Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę, który jest duchowym opiekunem

Katechezę dotyczącą nawrócenia i wychowania wygłosił ks. Jacek Szostakiewicz. Szczególną uwagę zwrócił na to, że w pracy nauczyciela najpierw trzeba być człowiekiem a później nauczycielem, dyrektorem. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą wysłuchanej katechezy.

 Opracowanie: Siostra katechetka  Halina Rynn 


>>>>>

   

Dzień Badań Kosmicznych

16 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
odbył się piknik popularno - naukowy „Dzień Badań Kosmicznych” na którym odbyła się również
  prezentacja projektu dla szkół „Odyseusz II”, którego celem jest m.in. popularyzacja ścisłych kierunków kształcenia zawodowego. Dyrektor szkoły Grażyna Dzida powitała gości, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie edukacyjne: Sekretarza Stanu w MEN Tadeusza Sławeckiego, Wicekuratora Oświaty w Lublinie Annę Dudek – Janiszewska, prof. dr hab. Jolantę Nastulę z Centrum Badań Kosmicznych, Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem dr Włodzimierza Lewandowskiego, dr Jerzego Denekę z MEN oraz  dr Ryszarda Gabryszewskiego z Centrum Badań Kosmicznych. W trakcie pikniku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w ciekawych pokazach, wysłuchali wykładów oraz uzyskali informacje o projektach realizowanych przez CBK.
To była niezwykła lekcja astronomii, dzięki której uczniowie przekonali się, jak ogromny i wciąż rosnący wpływ na nasze życie wywierają techniki satelitarne. Współczesne programy kosmiczne to potężny przemysł korzystający z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, inspirujący wiele dziedzin gospodarki. Organizatorzy pikniku są przekonani, że spotkanie z „Kosmosem” zachęciło uczniów do wyboru technicznych kierunków kształcenia.


 

Znak Jakości Szkoły 2015 ZSP Radzyń Podlaski

Kolędowanie w językach świata 2014

Wigilia Internat 2014

Szkoła przystąpiła do kolejnych projektów


Harmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19

Harmonogram dodatkowych zajęć LD w ramach 19

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2014

Targi Pracy i Nauki 2014

Obchody Dnia Patrona Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej 2014 odznaczeni 

Dzień Edukacji Narodowej 2014 - spotkanie okolicznościowe

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM . JANA PAWŁA II  W RADZYNIU PODLASKIM

NA LATA 2014-2020

 

Listy przyjętych na rok szkolny 2014/2015

WYPRAWKA  DLA  UCZNIÓW

KLAS  TRZECICH

Znak Jakości Szkoły 2014 ZSP Radzyń Podlaski

 

Konferencja z HISTORII RZEMIOSŁA POŁUDNIOWEGO PODLASIAHarmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19


Technikum w rankingu szkół

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że nasze Technikum uzyskało 80. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013.
W ubiegłym roku byliśmy na 161. miejscu, więc awansowaliśmy o ponad 80 miejsc. W województwie lubelskim zajmujemy
8 miejsce (w ubiegłym 11.), zaś w podrankingu Kształcenie zawodowe jesteśmy na 12 miejscu (w ubiegłym roku na 49).
Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j.
polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki
  wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza
  w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
   /info: www.perspektywy.pl/  Pełny ranking dostępny jest tutaj 

Wykonał i administruje :

Henryk Korolczuk

2005.04 H&K Email: korolczukh@gmail.com