MENU


Certyfikaty


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

zaktualizowano 2016.01.11

Plan lekcji  od 2016-01-29   XLSX   jpg

OGŁOSZENIE

 

30 stycznia 2016 r. odbędą się kolejne zajęcia dodatkowe przygotowujące

do egzaminu maturalnego z matematyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych maturzystów.

 Zajęcia będzie prowadziła pani Izabela Łuczyńska w sali 153.

Rozpoczęcie o godz. 8:00. Przewidywany czas zajęć 4 godziny lekcyjne.

Tematyka -  funkcje trygonometryczne.

Harmonogram

 

STUDNIÓWKA (otwarcie)

POLONEZ 2016 Firefox wtyczka

PRÓBA POLONEZA 2016

 

Plan lekcji  od 2016-01-18   XLSX   jpg

 

Wigilia internat 2015


Konkurs plastyczny i literacki  lista nagrodzonych

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Finaliści otrzymali z rąk Pani Dyrektor dr Grażyny Dzidy nagrody rzeczowe i dyplomy. Wzięli  też udział w warsztatach, przygotowanych przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie. Pani dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak przeprowadziła zajęcia na temat poezji młodopolskiej, a pani dr Monika Gabryś-Sławińska pracowała z młodzieżą gimnazjalną  nad prawidłową emisją głosu. Uczniowie pod opieką nauczycielek języka polskiego: Pani Doroty Krasuckiej i Jolanty Bilskiej zorganizowali kawiarenkę literacką „CHIMERA” Były konkursy literackie, wspólne czytanie fragmentów wybranych utworów, quizy i  zabawa słowem. 

Paweł Nurzyński w finale XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Paweł Nurzyński uczeń klasy 4 Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomista awansował do finału okręgowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Po raz kolejny uczeń naszej szkoły wykazał się wysokim poziomem wiedzy ekonomicznej.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej cieszy się dużym zainteresowaniem i należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.
W roku szkolnym 2015/2016 hasłem przewodnim jest „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.
Paweł, życzymy powodzenia w finale.

 

 

ERASMUS+

Ogłoszenie rekrutacji , warunki rekrutacji,     załącznik

LISTA  UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
NA STAŻ ZAGRANICZNY  DO WŁOCH W RAMACH PROJEKTU
„PARAKTYKI  DLA  PRZYSZŁOŚCI”

W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2015/2016: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
wyróżniony w Rankingu IT Szkoła

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 

Dnia 21 października 2015 r.  w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia przez Ministra Tadeusza Sławeckiego oraz Kuratora Oświaty
w Lublinie Krzysztofa Babisza dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Wśród najlepszych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim:

Ewelina Wiater uczennica II Liceum Ogólnokształcącego oraz Paweł Nurzyński uczeń Technikum Ekonomicznego.

Nagrodzonym, ich rodzicom i nauczycielom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

POLSKO - IZRAELSKI

MOST POROZUMIENIA

TARGI PRACY 2015

Dzień Patrona

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2015

REGIONALNA OLIMPIADA O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Możliwości współpracy przemysłu ze szkołami zawodowymi

KONKURS PLASTYCZNY   Regulamin

Zakres ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Radzyniu Podlaskim w roku szkolnym 2015/2016

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA  2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/15  

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

II Festiwal PaT na Lubelszczyźnie

DZIEŃ OTWARTY 2015

I Wojewódzki Festyn
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna" już I czerwca!
program

Wieczornica 2015

 

 


Życzenia dla maturzystów od Marszałka Województwa Lubelskiego


Wieczornica 2015

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2014/15

 Młodzi mechanicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych film

 

PaTPORT w ZSP

 


 

Spotkanie  Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej działa w ramach struktur Rodziny Ogólnopolskiej. Spotyka się przy wielu okazjach tematycznie związanych z osobą Patrona.

Dwa razy w ciągu roku odbywają się spotkania Społecznej Rady, których gospodarzem jest każdorazowo inna szkoła. Podczas tych spotkań opracowywany jest kalendarz spotkań Rodziny, plan działań wychowawczych i innych związanych z Osobą Patrona. Jest też okazja do dzielenia się problemami i doświadczeniami w pracy wychowawczej.

17 marca 2015r. nasza szkoła była już po raz drugi gospodarzem takiego spotkania. Rozpoczęło się ono od części roboczej, w której oprócz członków Społecznej Rady uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II z terenu diecezji siedleckiej. Mieliśmy też zaszczyt po raz pierwszy gościć w murach naszej szkoły Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę, który jest duchowym opiekunem

Katechezę dotyczącą nawrócenia i wychowania wygłosił ks. Jacek Szostakiewicz. Szczególną uwagę zwrócił na to, że w pracy nauczyciela najpierw trzeba być człowiekiem a później nauczycielem, dyrektorem. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą wysłuchanej katechezy.

 Opracowanie: Siostra katechetka  Halina Rynn 


>>>>>

   

Dzień Badań Kosmicznych

16 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
odbył się piknik popularno - naukowy „Dzień Badań Kosmicznych” na którym odbyła się również
  prezentacja projektu dla szkół „Odyseusz II”, którego celem jest m.in. popularyzacja ścisłych kierunków kształcenia zawodowego. Dyrektor szkoły Grażyna Dzida powitała gości, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie edukacyjne: Sekretarza Stanu w MEN Tadeusza Sławeckiego, Wicekuratora Oświaty w Lublinie Annę Dudek – Janiszewska, prof. dr hab. Jolantę Nastulę z Centrum Badań Kosmicznych, Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem dr Włodzimierza Lewandowskiego, dr Jerzego Denekę z MEN oraz  dr Ryszarda Gabryszewskiego z Centrum Badań Kosmicznych. W trakcie pikniku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w ciekawych pokazach, wysłuchali wykładów oraz uzyskali informacje o projektach realizowanych przez CBK.
To była niezwykła lekcja astronomii, dzięki której uczniowie przekonali się, jak ogromny i wciąż rosnący wpływ na nasze życie wywierają techniki satelitarne. Współczesne programy kosmiczne to potężny przemysł korzystający z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, inspirujący wiele dziedzin gospodarki. Organizatorzy pikniku są przekonani, że spotkanie z „Kosmosem” zachęciło uczniów do wyboru technicznych kierunków kształcenia.


 

Znak Jakości Szkoły 2015 ZSP Radzyń Podlaski

Kolędowanie w językach świata 2014

Wigilia Internat 2014

Szkoła przystąpiła do kolejnych projektów


Harmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19

Harmonogram dodatkowych zajęć LD w ramach 19

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2014

Targi Pracy i Nauki 2014

Obchody Dnia Patrona Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej 2014 odznaczeni 

Dzień Edukacji Narodowej 2014 - spotkanie okolicznościowe

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM . JANA PAWŁA II  W RADZYNIU PODLASKIM

NA LATA 2014-2020


Harmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19
 

Wykonał i administruje :

Henryk Korolczuk

2005.04 H&K Email: korolczukh@gmail.com