MENU


Certyfikaty


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

zaktualizowano 2016.12.19

 

 

REKRUTACJA 2017/2018


Uwaga!!!

        19 maja 2017 r. piątek o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. Spotkania z rodzicami będą przeprowadzone w wyznaczonych salach zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.

 Porządek spotkania:.

1. Wystąpienie dyrektora szkoły dr Grażyny Dzidy.

2. Spotkania wychowawców z rodzicami

wykaz sal

PLAN LEKCJI (2017-05-12)

Harmonogram egzaminów maturalnych (nowa formuła)

Harmonogram egzaminów maturalnych (stara formuła)

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nawiązuje kolejną współpracę międzynarodową
– tym razem  z Gruzją

W dniu 27 kwietnia 2017 roku gościł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II - Profesor Vaja Vardidze 
- rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi. Profesor Vaja Vardidze jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie studiował  teologię.
>>>>>>>>>>>  

 


Dlaczego warto kształcić się w technikum mechanicznym?

 Mając lat naście, nie zastanawiasz się, jak będzie wyglądał Twój dzień w pracy. To pieśń przyszłości, nudna dorosłość. Na głowie masz klasówki oraz Bardzo Ważne Sprawy, np. plany na weekend, koledzy, gry … . Wiemy, każdy był kiedyś młody. Sęk w tym, że już za kilka lat około 1⁄3 każdej swojej doby będziesz spędzał/ła w pracy. Warto dziś wybrać tak, by czuć się w niej jak ryba w wodzie, a nie jak więzień swego los.

Każdy wie jaka, ma być jego przyszła praca: „fajna i dobrze płatana”. Ale zaraz, zaraz fajna – czyli jaka? Który z kilkuset zawodów będzie „fajny” dla Ciebie? Ten zachwalany przez rodziców? Ten wybrany przez przyjaciela? A może taki, o którym jeszcze nie słyszałeś? >>>>>
UROCZYSTOŚĆ  UKOŃCZENIA SZKOŁY  KLAS  MATURALNYCH 2016/17

 Lubelskiego Kuratora Oświaty
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
 

II miejsce Samochodziarzy w Turnieju Młodych Lakierników

 

 Handel ludźmi – mit czy rzeczywistość”

Dostrzegając zagrożenia z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie wchodzący
w dorosłe życie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim postanowił zorganizować konferencję, zadaniem której będzie przybliżenie problematyki związanej z szeroko pojętym handlem ludźmi. W konferencji weźmie udział młodzież kończąca naukę w naszej szkole. Tegoroczni absolwenci niebawem opuszczą dom rodzinny i  będą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podejmą pracę w kraju, jak i za granicą. Niektórzy spośród  nich spędzą wakacje  poza granicami kraju. Dyrekcja szkoły w trosce
o bezpieczeństwo młodzieży pragnie zwrócić uwagę na  to „nowe” niebezpieczeństwo, przybierające coraz to nowe formy.

            Tematyka konferencji wpisuje się w założenia ogólnopolskiego projektu  „Bezpieczna +”  przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do realizacji
w szkołach na lata 2015-2018. >>>>>>>>

 

 

Wybitny absolwent w progach ZSP - spotkanie z dr hab. inż. Jackiem Czarnigowskim

W ramach projektu „Droga do sukcesu” 31 marca 2017 roku w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie z człowiekiem, który odniósł sukces na polu naukowym, a także biznesowym. Z młodzieżą spotkał się dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor Politechniki Lubelskiej. Pan Jacek Czarnigowski jest absolwentem tutejszego Technikum Mechanicznego, które ukończył w 1994 r. W latach 1994 – 1999 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Będąc jeszcze studentem został asystentem  w katedrze kierowanej przez prof. M. Wendekera. Już w 2003 roku obronił pracę doktorską, cały czas pracując nad systemami wtryskowymi w silnikach spalinowych. Jednocześnie rozpoczął współpracę z przemysłem będąc kierownikiem działu badawczo-rozwojowego w firmie D.T. Gas System. W 2009 roku wspólnie z osobami z zespołu badawczego, założył firmę Auto&Aero Technologies Sp. z o.o. Jej celem jest współpraca z lotnictwem lekkim oraz zdobycie certyfikacji silników lotniczych z układami wtryskowymi. W 2013 roku zaprezentował rozprawę habilitacyjną i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2016 roku został profesorem Politechniki Lubelskiej. Cały czas prowadzi prace badawcze współpracując z lotnictwem lekkim nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie. Zdobył uprawnienia mechanika samolotowego oraz licencję pilota. Na spotkaniu z młodzieżą zaakcentował sentyment do swojej dawnej szkoły i korzyści z jej ukończenia. Na pytanie o ponowny wybór początku kariery zawodowej odpowiedział, że zdecydowanie byłoby to technikum. Podkreślił również, że na drodze do sukcesu nigdy nie może zabraknąć determinacji w osiągnięciu wytyczonego celu. >>>>>>>>

 

POLSKO-IZRAELSKI MOST POROZUMIENIA

Powiatowy Dzień Matematyki 2017 w ZSP

 

W poniedziałek 13 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyły się obchody Powiatowego Dnia Matematyki 2017 w ZSP.
Była to wspaniała okazja do podkreślenia ogromnej roli tej dziedziny nauki w życiu człowieka. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida. Powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności zaproszonych gości tj. pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej, pracownika firmy Edukacja z TI oraz uczniów gimnazjów Powiatu Radzyńskiego i powiatów ościennych wraz z opiekunami.
Głównym celem Powiatowego Dnia Matematyki 2017 w ZSP było popularyzowanie matematyki i innowacyjnych metod stosowanych w tej dziedzinie, wzbudzanie zainteresowania matematyką, ukazanie jej zastosowania w innych dziedzinach oraz wzmacnianie i wyzwalanie motywacji do nauki. >>>>>>

 

Technikum Mechanicznego w ZSP gwarancją pewnej przyszłości zawodowej

 Uczniów kształcących się w Technikum Mechanicznym wspiera Firma Protechnika z Łukowa. Dzięki współpracy pomiędzy szkołą, a firmą uczniowie klas Technikum Mechanicznego mogą liczyć
na: płatne praktyki zawodowe, stypendia dla najlepszych uczniów, atrakcyjne nagrody w konkursach mechanicznych, kursy na obrabiarkach CNC oraz dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych. Firma objęła też patronatem „Konkurs Mechaniczny”, który skierowany jest do uczniów trzeciej i czwartej klasy. Przed uczestnikami część teoretyczna i praktyczna. Efektem prac uczniów będzie konkretny element konstrukcyjny wykonany
w zakładzie. Dla absolwentów zawodu Technik Mechanik firma Protechnika daje gwarancję zatrudnienia w nowo budowanym zakładzie o wysokim standardzie oraz oferuje dopłaty do studiów zaocznych dla tych, którzy zdecydują się kontynuować naukę na mechanicznych kierunkach studiów.
  

    

 

 

III EDYCJA KONKURSU WYPIEKI 2017

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W ZSP

 O roli rodziny w życiu każdego młodego człowieka oraz profilaktyce uzależnień mogli dowiedzieć się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim podczas warsztatów profilaktycznych, które otworzyła dyrektor szkoły Grażyna Dzida. Ich celem było także kształtowanie postaw  zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych i  umiejętności podejmowania właściwych wyborów. Uczniowie uczestniczący w wydarzeniu, potwierdzili potrzebę tego typu warsztatów, które umożliwiły młodzieży poznanie zasad właściwego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, jak również pozwoliły im poznać zagrożenia związane z uzależnieniami. Spotkanie młodzieży z przedstawicielami fundacji SNAP było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz Komendy Powiatowej Policji.   

 

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ – MARKETING MIEJSC

 16 lutego 2017 r. uczniowie Technikum ZSP uczestniczyli w pierwszym z cyklu planowanych dla młodzieży szkół średnich wykładów przeprowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW przedstawili zagadnienia dotyczące tematu MARKETING MIEJSC. Młodzież miała możliwość zapoznania
się z pojęciem marketingu i jego narzędziami dotyczącymi produktów turystycznych. Posłużono
się przykładami działań marketingowych dotyczących turystyki z obszaru województwa lubelskiego, a w szczególności okolic Białej Podlaskiej.  

 

Lekcje o funduszach europejskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Uczniowie ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II w RADZYNIU PODLASKIM uczestniczyli w  akcji edukacyjnej organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju
-
,,Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.
   >>>>>

 

STUDNIÓWKA ZSP 2017

cz. 2 źródło: http://www.promenadazsp.pl/

http://radzyninfo.pl/ film źródło: https://www.youtube.com/ Film autorstwa p. Mirosława Piasko

walc studniówkowy ZSP https://www.youtube.com/  Film autorstwa p. Mirosława Piasko

 

Staże zawodowe uczniów na Sycylii  

KONKURS FRYZJERSKI 2016

Fotorelacja

           15 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II odbędzie się pierwsza konferencja

           ekonomiczna w ramach projektu klasy patronackiej Szkoły Głównej Handlowej. >>>>>> 

   

W  Roku Henryka Sienkiewicza  Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Radzyńskiego do udziału w konkursie krasomówczym.>>>>

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 
IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TARGI PRACY 2016

JUBILEUSZ 10-LECIA NADANIA SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II

  listy gratulacyjne   

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI - WOJEWODA LUBELSKI

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

Ogłoszenie

o naborze na wyjazd do Włoch - Erasmus (styczniu 2017  r.)

Ogłoszenie

REGULAMIN

KONKURS PLASTYCZNY

  

 

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Wykaz podręczników 2016/2017

Szkolny Zestaw Podręczników 2016/2017

 

WIECZORNICA 2016

REKRUTACJA 2016/2017>>>film mp4

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu czynności
w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego na rok
>>>>

             

5 miejsce w Polsce Technikum Mechanicznego ZSP

Technikum Mechaniczne  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zajęło 5 miejsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych w 2016r. według Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”  spośród 480 Techników Mechanicznych w Polsce. W rankingu brano pod uwagę wyniki  egzaminów zawodowych i maturalnych oraz osiągnięcia
na konkursach i olimpiadach. To wyróżnienie potwierdza wysoką jakość kształcenia w ZSP i plasuje Technikum Mechaniczne w gronie  najlepszych w Polsce.  Technikum Mechaniczne
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, to szkoła z tradycjami. Początki tego kierunku kształcenia sięgają roku 1944 kiedy, to na bazie Szkoły Rzemieślniczej utworzono Gimnazjum Mechaniczne. W 1963 roku utworzono pierwowzór obecnego technikum, czyli pięcioletnie technikum mechaniczne, a w 1971 roku na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej utworzono trzyletnie Technikum Zawodowe. W ponad 50-letniej tradycji podstawą działania tej szkoły było zawsze upowszechnianie szkolnictwa zawodowego oraz łączenie teorii z praktyką zawodową

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 klas maturalnych

 


Uczniowie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
uczestniczyli w trzynastej edycji
Dnia przedsiębiorczości, który odbył się 20 kwietnia 2016 r. >>>>>

SZKOLNE KOŁO CARITAS

5 kwietnia 2016 r. w naszej szkole miało miejsce historyczne wydarzenie, zostało powołane Szkolne Koło Caritas. Ksiądz Marcin Gochnio, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej wręczył 73 uczniom legitymacje członkowskie oraz przekazał na ręce dyrektora szkoły Grażyny Dzidy  akt powołania Szkolnego Koła Caritas nr 82. W wydarzeniu wzięli również udział: ksiądz prałat Roman Wiszniewski, starosta radzyński Lucjan Kotwica, zastępca starosty Jan Gil, burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek. Opiekunami koła została pani Renata Sieromska i pani Aleksandra Ostapowicz, a asystentem kościelnym ks. Grzegorz Suwała. Podczas wydarzenia przed zgromadzonymi licznie uczniami i zaproszonymi gośćmi został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny mówiący o otwartości na potrzeby drugiego człowieka, który młodzież zakończyła słowami „Szanuj ludzi, którzy zawsze znajdują dla ciebie czas w swoim napiętym grafiku, ale kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy ich potrzebujesz”.

To nowe dzieło jest żywym pomnikiem Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Św. Jana Pawła II i kontynuacją jego działalności, pełnej miłości i szacunku do każdego człowieka napotkanego na drodze życia >>>>>>

Uczniowie ZSP najlepsi na Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników

Mistrzowie Polski z ZSPUczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zdobyli tytuł mistrzowski w finale V Ogólnopolskich  Mistrzostw Młodych Mechaników wyprzedzając 29 finałowych zespołów.  W tym roku na podium mistrzostw znalazła się podwójna obsada uczniów technikum pojazdów samochodowych:
- Mistrzowie, którzy wywalczyli I miejsce to Damian Siwek i Kamil Rakowski uczniowie 3 klasy. W czasie 16 minut 26 sekund wykonali oni zadania finałowe, za które otrzymali 127 punktów. Wicemistrzowie, którzy wywalczyli II miejsce to Kamil Hryć i Bartosz Kowalczyk uczniowie 4 klasy. Oni również otrzymali 127 punktów za zadania, które wykonali w czasie 21 minut 31 sekund. Podczas finału liczyła się nie tylko precyzja ale także czas wykonywania zadań. Nasi uczniowie pracowali perfekcyjnie i jakże sprawnie. Świadczą o tym rewelacyjne wyniki, w porównaniu do najsłabszej drużyny, która uzyskała 66 punktów w 33 minuty. Zadania finałowe były bardzo trudne, z niektórymi nawet zawodowy mechanik miałby problemy. W finale nasi uczniowie doskonale poradzili sobie m.in. z: diagnostyką sondy lambda, montażem paska typu Stretch Fit, diagnostyką układu elektrycznego hamulca pomocniczego, analizą usterki układów elektronicznych wspomagających układ jezdny samochodu oraz ustalenie przyczyny braku komunikacji urządzenia diagnostycznego ze sterownikiem pojazdu, montażem głowicy sprężarki układu pneumatycznego, demontażem i montaż łożyska w wahaczu VW T5 z wykorzystaniem specjalistycznego ściągacz, montażem wtryskiwacza CR, montażem wałka rozrządu, regulacją parametrów układu jezdnego w oparciu o dołączoną dokumentację, programowanie czujników TPMS. Sukces uczniów podkreśla wysoki poziom kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i wspólne zaangażowanie uczniów z nauczycielami, którzy potrafią wypracować specjalistyczne umiejętności mechanika pojazdów poszukiwane na rynku pracy. Warto podkreślić, że uczniowie naszej szkoły pokonali 458 zespołów z całej Polski, w tym uczniów z renomowanych szkół samochodowych.  Ten sukces jest dla nas ogromny, potwierdzający jakość kształcenia i wysokie kwalifikacje kadry nauczycielskiej.  Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, wśród których są szkolenia z obsługi i naprawy klimatyzacji zorganizowany przez firmę Autos z branży ciężarowej oraz szkolenie techniczne w centrum szkoleniowym Hyundai Motor Poland. Naszych mistrzów przygotowali: mgr inż. Wojciech Mackiewicz, mgr inż. Paweł Leszak oraz mgr inż. Mariusz Antol.


ZSP wyróżnione za wysoką jakość pracy


 

 

 

 

 

 

 

 
"Nabór na wyjazd do Włoch - na II turnus "
w ramach programu ERASMUS+

REGULAMIN

Konkurs plastyczny i literacki  lista nagrodzonych

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Finaliści otrzymali z rąk Pani Dyrektor dr Grażyny Dzidy nagrody rzeczowe i dyplomy. Wzięli  też udział w warsztatach, przygotowanych przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie. Pani dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak przeprowadziła zajęcia na temat poezji młodopolskiej, a pani dr Monika Gabryś-Sławińska pracowała z młodzieżą gimnazjalną  nad prawidłową emisją głosu. Uczniowie pod opieką nauczycielek języka polskiego: Pani Doroty Krasuckiej i Jolanty Bilskiej zorganizowali kawiarenkę literacką „CHIMERA” Były konkursy literackie, wspólne czytanie fragmentów wybranych utworów, quizy i  zabawa słowem. 

Paweł Nurzyński w finale XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Paweł Nurzyński uczeń klasy 4 Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomista awansował do finału okręgowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Po raz kolejny uczeń naszej szkoły wykazał się wysokim poziomem wiedzy ekonomicznej.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej cieszy się dużym zainteresowaniem i należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.
W roku szkolnym 2015/2016 hasłem przewodnim jest „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.
Paweł, życzymy powodzenia w finale.

 

 

ERASMUS+

Ogłoszenie rekrutacji , warunki rekrutacji,     załącznik

LISTA  UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
NA STAŻ ZAGRANICZNY  DO WŁOCH W RAMACH PROJEKTU
„PARAKTYKI  DLA  PRZYSZŁOŚCI”

W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2015/2016: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
wyróżniony w Rankingu IT Szkoła

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 

Dnia 21 października 2015 r.  w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia przez Ministra Tadeusza Sławeckiego oraz Kuratora Oświaty
w Lublinie Krzysztofa Babisza dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Wśród najlepszych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim:

Ewelina Wiater uczennica II Liceum Ogólnokształcącego oraz Paweł Nurzyński uczeń Technikum Ekonomicznego.

Nagrodzonym, ich rodzicom i nauczycielom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

POLSKO - IZRAELSKI

MOST POROZUMIENIA

Dzień Patrona

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2015

REGIONALNA OLIMPIADA O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Możliwości współpracy przemysłu ze szkołami zawodowymi

Zakres ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Radzyniu Podlaskim w roku szkolnym 2015/2016

II Festiwal PaT na Lubelszczyźnie

I Wojewódzki Festyn
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna" już I czerwca!
program

Wieczornica 2015

 


 Młodzi mechanicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych film

 

PaTPORT w ZSP

 


 

Spotkanie  Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej działa w ramach struktur Rodziny Ogólnopolskiej. Spotyka się przy wielu okazjach tematycznie związanych z osobą Patrona.

Dwa razy w ciągu roku odbywają się spotkania Społecznej Rady, których gospodarzem jest każdorazowo inna szkoła. Podczas tych spotkań opracowywany jest kalendarz spotkań Rodziny, plan działań wychowawczych i innych związanych z Osobą Patrona. Jest też okazja do dzielenia się problemami i doświadczeniami w pracy wychowawczej.

17 marca 2015r. nasza szkoła była już po raz drugi gospodarzem takiego spotkania. Rozpoczęło się ono od części roboczej, w której oprócz członków Społecznej Rady uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II z terenu diecezji siedleckiej. Mieliśmy też zaszczyt po raz pierwszy gościć w murach naszej szkoły Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę, który jest duchowym opiekunem

Katechezę dotyczącą nawrócenia i wychowania wygłosił ks. Jacek Szostakiewicz. Szczególną uwagę zwrócił na to, że w pracy nauczyciela najpierw trzeba być człowiekiem a później nauczycielem, dyrektorem. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą wysłuchanej katechezy.

 Opracowanie: Siostra katechetka  Halina Rynn 


>>>>>

   

Dzień Badań Kosmicznych

16 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
odbył się piknik popularno - naukowy „Dzień Badań Kosmicznych” na którym odbyła się również
  prezentacja projektu dla szkół „Odyseusz II”, którego celem jest m.in. popularyzacja ścisłych kierunków kształcenia zawodowego. Dyrektor szkoły Grażyna Dzida powitała gości, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie edukacyjne: Sekretarza Stanu w MEN Tadeusza Sławeckiego, Wicekuratora Oświaty w Lublinie Annę Dudek – Janiszewska, prof. dr hab. Jolantę Nastulę z Centrum Badań Kosmicznych, Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem dr Włodzimierza Lewandowskiego, dr Jerzego Denekę z MEN oraz  dr Ryszarda Gabryszewskiego z Centrum Badań Kosmicznych. W trakcie pikniku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w ciekawych pokazach, wysłuchali wykładów oraz uzyskali informacje o projektach realizowanych przez CBK.
To była niezwykła lekcja astronomii, dzięki której uczniowie przekonali się, jak ogromny i wciąż rosnący wpływ na nasze życie wywierają techniki satelitarne. Współczesne programy kosmiczne to potężny przemysł korzystający z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, inspirujący wiele dziedzin gospodarki. Organizatorzy pikniku są przekonani, że spotkanie z „Kosmosem” zachęciło uczniów do wyboru technicznych kierunków kształcenia.


 

Znak Jakości Szkoły 2015 ZSP Radzyń Podlaski

Szkoła przystąpiła do kolejnych projektów


Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2014

Targi Pracy i Nauki 2014

Obchody Dnia Patrona Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej 2014 odznaczeni 

Dzień Edukacji Narodowej 2014 - spotkanie okolicznościowe

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM . JANA PAWŁA II  W RADZYNIU PODLASKIM

NA LATA 2014-2020

 

Wykonał i administruje :

Henryk Korolczuk

2005.04 H&K Email: korolczukh@gmail.com